2741048022 Θέση Κοκκινάδες, Κόρινθος recycle@lagios.eu
hero image

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Λάγιος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ ΕΠΕ | Κόρινθος


 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ι.Χ. ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ

• Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
• Δύο πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
• Βιβλιάριο μεταβολών αν πρόκειται για φορτηγό
• Φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου
• Θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ι.Χ. ΑΠΟ Α.Ε. – Ε.Π.Ε.

• Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
• Δύο πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
• Βιβλιάριο μεταβολών αν πρόκειται για φορτηγό
• Φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου
• ΦΕΚ εκπροσώπησης Δ.Σ. και καταστατικό της εταιρίας
• Πρακτικό Δ.Σ. περί απόφασης οριστικής διαγραφής του οχήματος και εξουσιοδότηση της εταιρίας μας για να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
• Φωτοτυπία καταστατικού μόνο όταν η εταιρία είναι Ο.Ε. ή Ε.Ε.
• Θεωρημένη εξουσιοδότηση για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ι.Χ. ΣΕ ΑΚΙΝΗΣΙΑ

• Διαβιβαστικό από Δ.Ο.Υ. που έχει γίνει η ακινησία
• Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του κατόχου
• Φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου
• Έντυπο εταιρίας ΛΑΓΙΟΣ θεωρημένη από ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΦΟΡΤΗΓΟΥ Ι.Χ. ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ

• Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
• Δύο πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
• Φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου
• Βιβλιάριο μεταβολών αν πρόκειται για φορτηγό
• Αποδοχή κληρονομιάς και καινούργια άδεια στο όνομα του κληρονόμου ή κληρονόμων
• Έντυπο εταιρίας ΛΑΓΙΟΣ θεωρημένη από ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο από τον έναν κληρονόμο ή όλους


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 3,5Τ

• Άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
• Δύο πινακίδες κυκλοφορίας του αυτοκινήτου
• Φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου
• Βιβλιάριο μεταβολών
• Δύο υπεύθυνες δηλώσεις που τις παραλαμβάνετε από το κέντρο μας και τις θεωρείτε μαζί με το έντυπο ΛΑΓΙΟΣ σε ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο
• Όταν το αυτοκίνητό σας έχει παρακράτηση κυριότητας, πρέπει να γίνει άρση της παρακράτησης από το υπουργείο ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από αστυνομία ή υπεύθυνη δήλωση από την εταιρία που έχει αγοραστεί το αυτοκίνητο μαζί με το καταστατικό της εταιρίας ή το ΦΕΚ.

 

Όταν έχει παρακράτηση κυριότητας φορτηγό, ισχύουν τα παραπάνω. Η άρση της παρακράτησης κυριότητας γίνεται με το συμβόλαιο που αναγράφει ήδη το βιβλίο μεταβολών ή θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 από τον προηγούμενο πωλητή.

 


ΑΠΟΣΥΡΣΗ – ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ι.Χ.Ε.

ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

• Αυτοκίνητο
• Δύο πινακίδες
• Άδεια κυκλοφορίας πρωτότυπη (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
• Φωτοτυπία ταυτότητας (για αλλοδαπό χρειάζεται διαβατήριο & άδεια παραμονής)
• Εξουσιοδότηση της εταιρίας μας θεωρημένη από ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ.

• Αυτοκίνητο
• Από Δ.Ο.Υ. χρειαζόμαστε διαβιβαστικό προς νομαρχία &
• Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας (χωρίς παρακράτηση κυριότητας)
• Φωτοτυπία ταυτότητας (για αλλοδαπό χρειάζεται διαβατήριο & άδεια παραμονής)
• Eξουσιοδότηση της εταιρίας μας θεωρημένη από ΚΕΠ, αστυνομία ή Δήμο

*Για εταιρίες χρειάζεται επιπλέον ΦΕΚ σύστασης –  εκπροσώπησης – διάρκειας