2741048022 Θέση Κοκκινάδες, Κόρινθος recycle@lagios.eu

 

Λάγιος Κωνσταντίνος & ΣΙΑ ΕΠΕ
Αναλύκλωση & Απόσυρση Οχημάτων | Κόρινθος
Η Λάγιος Κων/νος και ΣΙΑ Ε.Π.Ε., με έδρα την Κόρινθο, είναι εταιρεία ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλους ζωής (ΟΤΚΖ) και είναι συμβεβλημένη με την εναλλακτική διαχείριση οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ).

Η εταιρεία ανακύκλωσης ιδρύθηκε το 2007 και με συνεχή επέκταση και ανάπτυξη διαχειρίζεται την ανακύκλωση των οχημάτων ΙΧ/ΦΙΞ και σκραπ συμβάλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στη μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανακύκλωση οχημάτων

Ανακύκλωση οχημάτων

Η ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ αποτελεί μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης, διαλυτήριου αυτοκινήτων Ο.Τ.Κ.Ζ, ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ενημερωθείτε για όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αφορούν ανακύκλωση και απόσυρση οχημάτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ

Εξουσιοδοτήστε την επιχείρησή μας για να αναλάβει εύκολα και άμεσα τη διαδικασία απόσυρσης του οχήματός σας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ